3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Äänekosken paikallisen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tullaan jäsentämään vuosiluokittain.

Äänekosken paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan laaja-alaisen osaamisen alueista Tieto- ja viestintäteknologosta osaamista (L5). Painotuksen avulla pyritään varmistamaan perusopetuksen oppilaille riittävät tieto- ja viestintäteknologiset (TVT) tiedot ja taidot jatko-opiskelua ja elämää varten. Painoteus toteutetaan siten, että vuosiluokilla 1-6 tarjotaan valinnaista tietotekniikkaa 1 vuosiviikkotunti ja vuosiluokilla 7-8 tarjotaan valinnaista tietotekniikkaa 1 vuosiviikkotunti. Painotusten lisäksi vuosiluokilla 8-9 voidaan tarjota valinnaiseksi aineeksi tietotekniikkaa. TVT-osaaminen on kiinteä osa oppimista, joten painotusten lisäksi tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) on laaja-alaisena osaamisen alueena mukana kaikissa oppiaineissa, lävistävänä.

Lisäksi Äänekosken paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan laaja-alaisen osaamisen aluetta Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6). Painotuksen avulla pyritään vaikuttamaan perusopetuksen oppilaiden asenteisiin työtä ja yrittäjyyttä kohtaan. Lisäksi painotuksen avulla oppilaat perehtyvät työelämään ja tutustuvat yrittäjyyteen. Painotuksen toteuttamista ohjaa Äänekosken ohjaussuunnitelma (linkki!) sekä Äänekosken opetuspalveluiden yrittäjyyskasvatuksen toimintasuunnitelma (linkki!). Painotuksen toteutumista arvioidaan koulukohtaisen vuosisuunnitelman mukaisesti.

Äänekosken kaupungin opetuspalveluiden perusopetuksen opetussuunnitelamtyön ohjausryhmä huolehtii laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumisen arvioinnista opetussuunnitelmaa valmistelevien työryhmien avulla sekä koulukohtaisen työsuunnitelman arvioinnin yhteydessä.