Opetuksen hyvät käytännöt

Hyviä käytäntöjä ja Keski-Suomen materiaalipankki

Eriyttäminen

Ajankohtaisten uutisten seuraaminen ja niiden sijoitaminen kartalle: halutessaan oppilas voi seurata uutisia ja koota niitä (esim. lehtileikkeinä tai sähköisesti) koko kurssin ajan. 7. luokalla alueena koko maailma, 8. luokalla Eurooppa ja 9. luokalla Suomi.

GE 7lk.

Maantiedon opintojen ylöspäin eriyttäminen mahdollistuu karttojen tulkinnan syventämällä, yksittäisen maanosan tarkemmalla tutkimuksella, Aurinkokunnan tai muun avaruuden osan tutkimuksella ja/tai tähtitaivaan ilmiöihin tutustumisella. Työmuotoina voivat olla karttatyöt, kirjalliset ja suulliset tutkielmat ja tähtitaivaan havainnointi jokamiehen keinoin.

Ge 8 lk.

Maantiedon opiskelua voi laajentaa tutkielmalla yksittäisestä maasta, jonkin yksittäisen ilmiön tutkimisella koko Euroopan/Suomen alueella, esim. ympäristövertailu kahden eri maan välillä

GE 9 lk.

Maantiedon opiskelua voi eriyttää ylöspäin kotiseutututkimuksen keinoin, jonkin ihmisen toimintaan liittyvän ilmiön kriittisellä seurannalla ja vertailulla kotimaassa ja ulkomailla tietyn ajanjakson aikana.