Matematiikan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 7

Matematiikan sisällöt vuosiluokalla 7

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
 • Päässälaskutaidon kehittäminen
 • Vastauksen suuruusluokan arviointi ennen laskemista
 • Vastauksen oikeellisuuden arviointi
 • Matemaattisen tekstin tuottaminen ja tulkitseminen
 • Välivaiheet
S2 Luvut ja laskutoimitukset
 • Peruslaskutoimitukset myös negatiivisilla luvuilla
 • Rationaaliluvut ja niiden peruslaskutoimitukset
 • Desimaaliluvut ja niiden peruslaskutoimitukset
 • Vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsite
 • Tutustutaan luvun potenssiin
 • Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin
S3 Algebra
 • Lukujono
 • Muuttujan käsite ja lausekkeen arvon laskeminen
 • Ensimmäisen asteen yhtälö ja sen ratkaiseminen
S5 Geometria
 • Geometriset käsitteet (piste, jana, suora, puolisuora, viiva ja kulma)
 • Monikulmio
 • Ympyrän määritelmä ja ympyrään liittyvät käsitteet
 • Kehäkulma, keskuskulma
 • Yhdenmuotoisuus ja yhteneväisyys
 • Geometrinen konstruointi
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
 • Ohjelmointi