Toinen kotimainen kieli, ruotsi

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Äänekosken perusopetuksen paikallisissa opetussuunnitelmaratkaisuissa on linjattu, että

  • A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti kolmannella luokalla paikallisen tuntijaon mukaan. Elokuussa 2016 voimaanastuvassa tuntijaossa (1.-6. vuosiluokat) yksi vuosiviikkotunti siirtyy yläkoulusta viidennelle luokalle, jolloin viidennellä luokalla on A1-kieltä kolme vuosiviikkotuntia.
  • B1-kielenä oppilailla alkaa kuudennella vuosiluokalla toinen kotimainen kieli, ruotsi. B1-ruotsin opetus järjestetään siten, että opetusta on vuosiluokilla 6 – 9.
  • A2 -kielenä ensisijaisesti saksan kieli 4. vuosiluokalta alkaen.
  • B2-kielenä vuosiluokilla 8-9 valinnaisena aineena voidaan tarjota saksan, ranskan ja venäjän lisäksi esim. espanjaa tai resurssien salliessa jotain muutakin kieltä.

Tuntijako kielten opetuksessa:

(hyväksytty Kasvun ja oppimisen lautakunnassa 27.8.2015)

3. lk

4. lk

5. lk

6. lk

7.-9. lk

A1

2

2

3

2

2 / 2 / 3

A2

-

2

2

2

2 / 2* / 2*

B1

-

-

-

2

1 / 1 / 2

B2

-

-

-

-

0 / 2* / 2*

*= sisällytetään valinnaisiin
1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma