Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Oppiaineen tehtävä
Oppiaineen tehtävä on kuvattu valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa (ylempänä tällä sivulla).

Tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9:

Katso myös: S2 vuosiluokilla 3-6 ja S2 vuosiluokilla 1-2

Suomen toisena kielenä ja kirjallisuuden oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9
Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet on kuvattu valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa (ylempänä tällä sivulla).

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki S2:ssa ja kirjallisuudessa vuosiluokilla 7-9

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki on kuvattu valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa (ylempänä tällä sivulla).