Musiikin opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 7

Musiikin sisällöt vuosiluokalla 7

S1 Miten musiikissa toimitaan

 • Oppilas osallistuu toimintaan laulaen, soittaen, kuunnellen ja liikkuen sekä draaman ja kuvataiteen keinoja hyödyntäen.
 • Soittimien vastuullinen käyttö.
 • Opetellaan musiikin keskittynyttä kuuntelemista ja kuullun analysoimista.
 • Vahvistetaan perussykkeen löytämistä ja tuottamista.
 • Oppilas harjoittelee rytmien tuottamista ja kuuntelemista.
 • Oppilas harjoittelee rytmi- ja melodiasoittimien soittoa. Melodiasoittoon lisätään lisä-ääniä.
 • Harjoitellaan laulamista äänissä (toinen ääni) ja tutustutaan terveeseen äänenkäyttöön.
 • Harjoitellaan laulamista mikrofoniin ja mikkitekniikkaa.
 • Sointusoittimien soittaminen esim. kitara, piano.
 • Bändisoittimien soittaminen (basso, kitara, koskettimet, rummut)
 • Oppilas tekee omia musiikillisia tuotoksia improvisoiden (omat sanoitukset, pentatoninen asteikko). Omien musiikillisten ideoiden toteuttamisessa hyödynnetään musiikkiteknologian suomia mahdollisuuksia.
 • Tutustutaan niihin teknisiin laitteisiin, jotka voi luontevasti liittää osaksi opetusta (äänitys esim. kännykällä/tabletilla). Tutustutaan laitteiden tarjoamiin musiikkiohjelmiin/-sovelluksiin.

S2 Mistä musiikki muodostuu

 • Rytmi: rytmimerkintöjen kertaus, tasa- ja kolmijakoinen rytmi, tahtiosoitus
 • Melodia: nuotinlukua (tilapäiset ylennykset ja alennukset), tabulatuuri-merkintä
 • Harmonia: sointumerkit
 • Dynamiikka: p-f, ><, solo-tutti
 • Muoto: säkeistö-kertosäe, erilaisiin muotoihin tutustuminen
 • Haastavampaa nuottisuunnistusta (kertausmerkit, 1. ja 2. maali, coda, segno, da capo)

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

 • Musiikki osana yhteisöä: esiintymisen tai yhteisen musiikkihetken valmistaminen (esim. välituntikonsertti, vierailu vanhainkodissa, laululeikin vetäminen pienemmille..).
 • Kuoro- ja orkesterityypit
 • Bändisoittimet: kitaran ja rumpujen osat, bändisoittimien (basso, kitara, rummut, koskettimet) soittotavat
 • Suomalainen perinnemusiikki: paimensoittimet, kansansoittimet
 • Populaarimusiikin eri genrejen esittely
 • Yhteissoitto: yhteinen aloitus ja lopetus, toisten kuuntelu
 • Pohditaan musiikin (ja äänien) vaikutuksia ihmiseen (fyysiset-psyykkiset), keskustellaan kuulonsuojelusta.
 • Musiikin erilaiset ääniympäristöt: hyödynnetään oppilaiden omia kokemuksia (esim. soittoäänet, Youtube, pelit, elokuvat, TV, radio)
 • Kiinnitetään huomiota soittoasentoihin.
 • Äänenhuolto (äänenavaus, lauluasento, hengitys), murrosiän äänenmuutokset

S4 Ohjelmisto

 • Monipuolinen ohjelmisto: perinnemusiikki, maailmanmusiikki, taidemusiikki, populaarimusiikki