Ympäristöopin opiskelun tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 6

Ympäristöopin sisällöt vuosiluokalla 6

S1 Minä ihmisenä

- mielenterveys, tunnetaidot
- nuoreksi kasvaminen ja identiteetti
- seksuaalisuus
- terveelliset elämäntavat
-
sairauksien ehkäisy ja itsehoitotaidot
- vastuu itsestä ja muista
- päihteet
- omaa oppimista tukevat asiat

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

- harjoitellaan toimimista erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa
- harjoitellaan turvallisuuden edistämistä esimerkiksi tapaturmat, myrkytykset ja päihteet
- vuorovaikutustaidot ja erilaisuuden hyväksyminen
- kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

- ajankohtaiset uutiset
- maailmankuvan rakentaminen käyttäen monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa
- luonto ja kulttuurit eri maaosissa sekä niiden moninaisuuden arvostaminen
- valtameret
- globaalin ymmärryksen vahvistaminen

S4 Ympäristön tutkiminen

- oman elinympäristön materiaalit ja teknologiset sovellukset esimerkiksi Äänekosken teollisuus
- tutkimuksen tekemisen eri vaiheet
- ongelmanratkaisu omassa elinympäristössä ja arjessa
- retkeilytaidot ja ympäristössä toimimisen oikeudet ja velvollisuudet
- kasvion ohjattu kokoaminen
- lajintuntemuksen laajentaminen

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- luonnon ravintoketjut
- metsän hyötykäyttö
- energiavarat
- fysiikan ja kemian ilmiöiden tutkiminen esimerkiksi palaminen
- aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottaminen


S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- ilmastonmuutos
- luonnon ja kulttuurien monimuotoisuuden vaaliminen
- vastuullinen toiminta ympäristössä
- luonnonvarojen kestävä käyttö
- oman toiminnan vaikutus ympäristöön, eläimiin ja muihin ihmisiin
- monikulttuurisessa maailmassa eläminen