Ympäristöopin sisällöt vuosiluokalla 4

S1 Minä ihmisenä

- sairauksien ehkäiseminen ja itsehoitotaidot
- arjen terveystottumukset
- terveelliset elämäntavat
- harjoitellaan tunteiden tunnistamista ja säätelyä
- hyvinvointi ja itsetunto

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

- turvataidot (liikenne-, sähkö-, paloturvallisuus)
- turvallinen liikenteessä liikkuminen
- ensiavun alkeet ja toiminta vaaratilanteissa
- turvallinen ja asiallinen netin käyttö
- vastuullisen toiminnan harjoittelu (esim. rahankäyttö)

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

- karttakuvan hahmottaminen
- Pohjoismaiden ja Baltian kartta ja luonnonmaantieteellisiin alueisiin tutustuminen
- ajankohtaisten uutisten esille tuominen
- viljelykasvit ja maatilan eläimet

S4 Ympäristön tutkiminen

- tutkitaan lähiympäristöä
- kokeellisia tutkimuksia
- tutustutaan suomalaisiin eliöihin ja elinympäristöihin

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- fysiikan ja kemian ilmiöihin tutustuminen (esim. vesi, sähkö, ääni, valo, lämpö, ilma)
- eliöiden ja kasvien elinehdot ja lisääntyminen
- ravintoketju
- veden kiertokulku
- yhteyttäminen
- ravinnon tuotanto ja ruoan reitit kuluttajille
- viljely ja kotieläintuotanto

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
- lajittelu ja kierrätys
- harjoitellaan vastuullista toimintaa lähiympäristössä
- eläinten hyvinvointi
- monikulttuurisessa maailmassa eläminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä