Matematiikan sisällöt vuosiluokalla 4

S1 Ajattelun taidot
- yhtäläisyyksien, erojen ja säännönmukaisuuksien etsiminen
- luokittelu- ja vertailutaitoja
- syy- ja seuraussuhteiden havaitseminen
- ohjelmoinnin alkeet

S2 Luvut ja laskutoimitukset
- kymmenjärjestelmä
- lukujen rakenne, yhteydet ja jaollisuus
- peruslaskutoimitusten laskeminen päässä
- peruslaskutoimitukset monipuolisia välineitä hyödyntäen
- kertotaulut 1-10
- yhteen- ja vähennyslaskualgoritmit
- lukuyksiköittäin jakaminen
- laskutoimitusten ominaisuudet ja niiden väliset yhteydet
- lukujen pyöristäminen ja tuloksen suurusluokan arvioiminen
- negatiiviset kokonaisluvut (arkisisesti pakkasmittarin lukeminen, laivanupotuspeli)
- peruslaskutoimituksia murto- ja desimaaliluvuilla
- kellonajat

S3 Algebra
- lukujonojen säännönmukaisuus

S4 Geometria ja mittaaminen
- yleisimpien kappaleiden tunnistaminen ja luokittelu
- symmetria suoran suhteen (arkisesti esim. kuvistyössä)
- mittaaminen ja mittaustuloksen arviointi
- mittayksikköjärjestelmän rakentuminen
- yksikönmuunnokset (arkiset asiat esim. deslilitra-litra, cm-m, mm-cm)

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
- tiedon kerääminen järjestelmällisesti
- tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä