Liikunnan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 6

Liikunnan tavoitteet vuosiluokalla 6

Oppiaineen tavoitteet on kuvattu valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa.

Fyysinen toimintakyky:

Monipuolinen ja aktiivinen liikunta osaksi jokapäiväistä elämää (T1)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Fyysinen toimintakyky (S1)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1),
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L2).


Oman toiminnan ja ympäristön havainnoiminen sekä järkevien ratkaisuiden tekeminen (T2)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Fyysinen toimintakyky (S1)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1),
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),
Monilukutaito (L4)


Tasapaino- ja liikkumistaitojen kehittäminen ja monipuolinen käyttäminen (T3)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Psyykkinen toimintakyky (S3)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),


Välineenkäsittelytaitojen kehittäminen ja monipuolinen käyttäminen (T4)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Psyykkinen toimintakyky (S3)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),

Fyysisten ominaisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen (T5)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Fyysinen toimintakyky (S1)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),

Uima- ja vesipelastustaidot (T6)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Fyysinen toimintakyky (S1)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),

Oppilaan ohjaaminen turvalliseen ja asialliseen toimintaan (T7)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Fyysinen toimintakyky (S1)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6),
Osallistuminen, vaikuttaminen, ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)


Sosiaalinen toimintakyky:

Yhdessä työskenteleminen sekä oman toiminnan ja tunneilmaisun sääteleminen (T8)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Sosiaalinen toimintakyky (S2)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2),
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6),
Osallistuminen, vaikuttaminen, ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Reilun pelin periaatteella toimiminen sekä yhteisen vastuun kantaminen (T9)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Sosiaalinen toimintakyky (S2)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2),
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6),
Osallistuminen, vaikuttaminen, ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)


Psyykkinen toimintakyky

Vastuun ottaminen omasta toiminnasta sekä itsenäisen työskentelyn taitojen vahvistaminen (T10)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Psyykkinen toimintakyky (S3)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1),
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2),
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),


Myönteiset kokemukset omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä (T11)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Psyykkinen toimintakyky (S3)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1),
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)