Käsityön sisällöt vuosiluokalla 4

Käsityön sisällöt 3-4. luokalla ovat yhtenäiset, jolloin sisällöt käydään joko 3. tai 4. luokalla.

S1 Ideointi

 • Omat kokemukset, mieltymykset ja harrastukset suunnittelun lähtökohtana.
 • Havainnoidaan oman lähiympäristön esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä.
 • Yhdistetään värejä, kuvioita ja erilaisia pintoja.
S2 Suunnittelu
 • Tuotteita suunnitellaan ja valmistetaan yksilö-, pari- ja ryhmätöinä.
 • Tehdään yksinkertainen, kuvallinen suunnitelma omalle tuotokselle, jota työskentelyn aikana tarvittaessa kehitetään.
 • Suunnittelussa harjoitellaan mittaamisen alkeita.
 • Suunnittelussa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kunnan/koulun monialaiset oppimiskokonaisuudet ja teemat.
S3 Kokeilu, S4 Tekeminen ja S5 Soveltaminen

Tekstiilityön työtavat
 • Mittaaminen ja merkitseminen.
 • Koneompelun alkeet ( langoittaminen, puolaaminen, suoraommel, huolittelu).
 • Silittäminen.
 • Tutustuminen neulonnan (silmukoiden luominen, oikea silmukka) ja virkkauksen työtapoihin (koukulla virkkaaminen, ketjusilmukka).
 • Tutustutaan myös muihin tekniikoihin valinnan mukaan (esim. huovuttaminen, kankaankuviointi, solmeilu, pujottelu/kudonta, askartelu, värjäys).
Teknisen työn työtavat
 • Mittaaminen ja merkitseminen.
 • Tutustutaan erilaisten materiaalien muokkaamiseen (esim. höylääminen, hiominen, sahaaminen, poraaminen ja leikkaaminen).
 • Tutustutaan virtapiiriin (esim. tehdään elektroniikkatyö)
 • Yksinkertaiset pintakäsittelytekniikat (esim. öljyäminen ja maalaaminen vesiohenteisilla maaleilla).
 • Yksinkertaiset liitostekniikat ( liimaaminen, naulaaminen).
 • Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkeinä automaatio ja robotiikka.
Materiaalit
 • Tutustutaan esim. seuraaviin materiaaleihin: puuvilla, villa, puu, metalli, nahka, muovi, kierrätysmateriaalit, paperi.
Työturvallisuus
 • Liikkuminen ja työskentely käsityöopetuksen tiloissa turvallisesti ja muut huomioiden.
 • Työvälineiden asianmukainen käyttö ja oikeat työtavat.
 • Työergonomia.
 • Asianmukaisten suojavälineiden käyttäminen.
S6 Dokumentointi ja arviointi
 • Dokumentointi vähintään yhdestä oppimistehtävästä päiväkirjanomaisesti mahdollisuuksien mukaan tietotekniikkaa hyväksi käyttäen.
 • Arviointi on oppilaan opiskelua ohjaavaa ja kannustavaa. Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta.