Musiikin opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 5

Musiikin sisällöt vuosiluokalla 5

S1 Miten musiikissa toimitaan:
 • Oppilas osallistuu toimintaan laulaen, soittaen, kuunnellen ja liikkuen sekä draaman ja kuvataiteen keinoja hyödyntäen.
 • Soittimien vastuullinen käyttö.
 • Opetellaan musiikin keskittynyttä kuuntelemista.
 • Vahvistetaan perussykkeen löytämistä ja tuottamista.
 • Oppilas harjoittelee rytmien tuottamista ja kuuntelemista.
 • Oppilas harjoittelee rytmi- ja melodiasoittimien soittoa. Melodiasoittoon lisätään toinen ääni.
 • Harjoitellaan laulamista äänissä (toisen äänen lisääminen).
 • Tutustutaan sointusoittimiin esim. kitara, piano.
 • Bändisoittimien alkeet: basso, perus- ja valssikomppi (luokkarummut).
 • Oppilas tekee pieniä omia musiikillisia tuotoksia improvisoiden (omat sanoitukset, pentatoninen asteikko).
 • Tutustutaan niihin teknisiin laitteisiin, jotka voi luontevasti liittää osaksi opetusta (äänitys esim. kännykällä/tabletilla). Tutustutaan laitteiden tarjoamiin musiikkiohjelmiin/-sovelluksiin.
S2 Mistä musiikki muodostuu:

Tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin:

 • Rytmi: taa, ti-ti, 1/4 tauko, tasa- ja kolmijakoinen rytmi, tahtiosoitus
 • Melodia: nuotinlukua (tilapäiset ylennykset ja alennukset), tutustutaan etumerkintään (b- ja f#-sävel)
 • Harmonia: duuri ja molli
 • Dynamiikka: p-f, ><, solo-tutti
 • Sointiväri: tutustuminen erilaisten sointinten soundiin
 • Muoto: säkeistö-kertosäe (A-B-A)
 • Haastavampaa nuottisuunnistusta (kertausmerkit, 1. ja 2. maali, coda, segno, da capo)

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa:

 • Tutustutaan sinfoniaorkesterin soittimiin: soitinten tunnistaminen ulkonäön ja sointivärin perusteella, soitinperheet (sopraano, altto, tenori, basso)
 • Tutustutaan taidemusiikin tärkeimpiin tyylisuuntiin ja säveltäjiin esim. Bach, Beethoven, Mozart.
 • Ihmisten äänialat (sopraano, altto, tenori, basso)
 • Yhteissoitto: yhteinen aloitus ja lopetus, toisten kuuntelu
 • Pohditaan musiikin (ja äänien) vaikutuksia ihmiseen (fyysiset-psyykkiset), keskustellaan kuulonsuojelusta
 • Tutustutaan musiikin ääniympäristöihin, hyödynnetään oppilaiden omia kokemuksia (esim. soittoäänet, Youtube, pelit, elokuvat, TV, radio)
 • Kiinnitetään huomiota soittoasentoihin.
 • Äänenhuolto (äänenavaus, lauluasento, hengitys), murrosiän äänenmuutokset
S4 Ohjelmisto:
 • Monipuolinen ohjelmisto: perinnemusiikki, maailmanmusiikki, taidemusiikki, populaarimusiikki
 • Eurooppalainen taidemusiikki (linkitettynä sinfoniaorkesterin soittimiin)