LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Vuosiluokkien 2 ja 3 ja vuosiluokkien 6 ja 7 nivelvaiheiden yhteistyö Äänekosken perusopetuksessa

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyötä kuvataan kunkin koulun ohjaussuunnitelmassa. Yhteistyön muodot ja ajankohdat ovat toimijoiden päätettävissä. Muotoja ovat esim. kummiluokkatoiminta, joustavat järjestelyt ja ryhmittelyt 2. ja 3. vuosiluokkien kesken, tukioppilastoiminta sekä muu arjen yhteistyö.

Vuosiluokkakokonaisuuden 3-6 erityispiirteet ja tehtävät paikallisine painotuksineen käyvät ilmi valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden ja Äänekosken paikallisten opetussuunnitelmaratkaisujen kautta.
3.1 Perusopetuksen tehtävä

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ovat yhteiset kaikille vuosiluokille. Laaja-alaisten osaamisen taidot paikallisine painotuksineen on esitelty Äänekosken paikallisissa opetussuunnitelmaratkaisuissa luvussa 3.3.
3.3 Laaja-alainen osaaminen

Äänekosken paikallisissa opetussuunnitelmaratkaisuissa kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen, tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokille 3-6 on esitelty luvun 14 alaluvuissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä