13.4.7 Elämänkatsomustieto

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Oppiaineen tehtävä

Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Oppiaineen tehtävä on kuvattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tässä luvussa 13.4.7.

Tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 1-2:

Katso myös Elämänkatsomustieto vuosiluokilla 3-6 ja Elämänkatsomustieto vuosiluokilla 7-9

Arvioinnissa
noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 1-2

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
on kuvattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 1-2

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki
on kuvattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.