Matematiikan sisällöt vuosiluokalla 1

S1 Ajattelun taidot:

- tarjotaan mahdollisuuksia havainnoida yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia oppimisympäristöstä sekä syy- ja seurausuhteita
- vertailua, luokittelua ja järjestykseen asettamista
- matemaattisten tilanteiden tarkastelu eri näkökulmista
- ohjelmoinnin alkeet

S2 Luvut ja laskutoimitukset:

- lukualue 0-20
- lukumäärän, lukusana ja numeromerkinnän välinen yhteys
- ymmärrys luvuista laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä
- lukujonotaidot ja järjestykseen asettaminen
- lukujen ominaisuudet, kuten parillinen/pariton
- lukujen 1-10 hajotelmat
- kymmenjärjestelmä konkreettisten välineiden avulla (esim. eurot)
- yhteen- ja vähennyslaskuja konkreettisilla välineillä
- yhteenlaskun vaihdannaisuus ja liitännäisyys
- erilaiset päässälaskustrategiat laskutaidon sujuvoittamiseksi (kymppiparit, tuplat, melkein tuplat)

S3 Geometria ja mittaaminen:

- tasokuviot
- mittaamisen alkeet
- suunta ja sijantikäsitteet
- kellonajat arjen tapahtumien kautta (tasan ja puoli)

S4 Tietojen käsittely ja tilastot:

- yksinkertaiset taulukot ja pylväsdiagrammit