Matematiikan arviointi vuosiluokalla 1

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointia ja Äänekosken perusopetuksen arviointia, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

- Arviointi on luonteeltaan kannustavaa
- Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa matematiikan ymmärtämista ja osaamista eri tavoin: puhuen, piirtäen, kirjallisesti työskennellen tai välineitä käyttäen.

Opettaja ja oppilas tekee arvioinnin yhdessä
Opettaja voi halutessaan käyttää apuna jotain matematiikan keskeisten taitojen arviointi- ja seurantalomaketta ja se voidaan ottaa esille myös arviointikeskustelussa.

Seuraavat taidot ovat arvioinnin kohteena:

Luvut ja laskutoimitukset
- Ymmärrät yksiyhteen -vastaavuuden
- Osaat lukukäsitteen 0-10 (lukumäärä, lukusana, numeromerkintä)
- Osaat lukujonon 0-10 (eteen-ja taaksepäin sekä keskeltä)
- Hallitset laskemisen lukualueella 0-10
- Osaat lukujen suuruusvertailua
- Osaat kymppiparit
- Osaat tuplat
- Osaat lukujonon 0-20 (eteen- ja taaksepäin)
- Hallitset laskemisen lukualueella 0-20
- Osaat lukujonon 0-100 (eteen- ja taaksepäin)
- Hallitset kymmenjärjestelmän konkreettisilla välineillä
- Ymmärrät kertolaskun käsitteen
- Osaat kertotaulut 1-5 ja 10
- Ymmärrät kerto- ja jakolaskun yhteyden
- Ymmärrät murtoluvun käsitteen konkreettisilla välineillä
- Hallitset laskemisen lukualueella 0-100

Aika

-Osaat kuukaudet
-Osaat viikonpäivät
-Osaat kellonajoista käsitteet tasat ja puolet
-Osaat kellonajoista käsitteet vaille ja yli