Suomen kieli ja kirjallisuus

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Oppiaineen tehtävä
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen kielen, moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Oppiaineen tehtävä on kuvattu valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa tässä luvussa 13.4.1.

Tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 1-2:

Katso myös Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 3-6 ja Oppiaineet vuosiluokilla 7-9


Arvioinnissa
noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Vuosiluokkien 1 ja 2 suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi on esitelty tämän luvun sivuilla yhdessä suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen kanssa.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 1-2

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet on kuvattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja tämän luvun 13.4.1 sivuilla.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 1-2
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki on kuvattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja tämän luvun 13.4.1 sivuilla.