Käsityön sisällöt vuosiluokalla 1

S1 Ideointi:
Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä, rakennettua ja luonnonympäristöä sekä apuna käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaalisia menetelmiä. Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Tutkitaan liikettä ja tasapainoa. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista käsityön avulla.

S2 Kokeilu:
Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja, lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta eteenpäin.

S4 Tekeminen:
Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla.

S6 Arviointi:
Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan palautetta toisille oppilaille.

Käsityön sisältöjen tarkempi kuvaus Äänekosken perusopetuksessa vuosiluokalla 1

Ompelun alkeet
- langan käsittely (mittaaminen, neulaan pujotus ja solmu)
- käsin ompelun aloittaminen ja päättäminen
- valmiin kaavan käyttö
- etupistot

Lankatekniikat
- pujottelu
- nyöri
- palmikko
- virkkaaminen koukulla: aloitus- ja ketjusilmukka, oikea virkkausote

Erikoistekniikat
- painanta

Puutyöt
- sahaaminen
- hiominen
- naulaaminen
- maalaaminen

Sisällöissä huomioidaan ekologisuus käyttämällä materiaaleja säästäen ja kierrättäen, luonnonmateriaaleja unohtamatta.