Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Laaja-alaista osaamista kuvataan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa täydennettynä Äänekosken paikallisilla opetussuunnitelmaratkaisuilla.