LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyö Äänekoskella

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyötä kuvataan kunkin koulun ohjaussuunnitelmassa ja esiopetusyksikön vuosisuunnitelmassa. Yhteistyön muodot ja ajankohdat ovat toimijoiden päätettävissä. Muotoja ovat esim. kummiluokkatoiminta, joustavat järjestelyt ja ryhmittelyt esi- ja alkuopetusluokkien kesken sekä muu arjen yhteistyö.

Vuosiluokkakokonaisuuden 1-2 erityispiirteet ja tehtävät paikallisine painotuksineen käyvät ilmi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista täydennettynä Äänekosken paikallisilla opetussuunnitelmaratkaisuilla.
3.1 Perusopetuksen tehtävä

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ovat yhteiset kaikille vuosiluokille. Laaja-alaisten osaamisen taidot paikallisine painotuksineen on esitelty Äänekosken paikallisissa opetussuunnitelmaratkaisuissa luvussa 3.3.
3.3 Laaja-alainen osaaminen

Äänekosken paikallisissa opetussuunnitelmaratkaisuissa kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen, tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokille 1 ja 2 on esitelty luvun 13 alaluvuissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä