12.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Vieraiden kielten osalta näissä perusteissa on määritelty A2- ja B2-kielinä opetettavien vapaaehtoisten ja valinnaisten kielten tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Mahdollisista muista valinnaisista kielistä sekä niiden tavoitteista ja sisällöistä päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa.

Vapaaehtoisen A-kielen (A2-kieli) laajuus on vähintään 12 vuosiviikkotuntia. Opetuksen järjestämiseen voidaan käyttää valinnaisiin aineisiin varattuja vuosiviikkotunteja sekä perusopetuksen vähimmäistuntimäärän ylittäviä vuosiviikkotunteja. Mikäli A2-kieli on toinen kotimainen kieli, käytetään sen opetuksen järjestämiseen B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit. Vapaaehtoisen A-kielen vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokille opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Tavoitteet ja päättöarvioinnin kriteeritovat samat kuin kaikille yhteisessä A-kielessä.

Valinnaisen B-kielen (B-kieli) laajuus on vähintään neljä vuosiviikkotuntia.

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Äänekosken paikallinen opetussuunnitelma 2016

KIELIOHJELMA

A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti kolmannella luokalla paikallisen tuntijaon mukaan. Elokuussa 2016 voimaanastuvassa tuntijaossa (1.-6. vuosiluokat) yksi vuosiviikkotunti siirtyy yläkoulusta viidennelle luokalle, jolloin viidennellä luokalla on A1-kieltä kolme vuosiviikkotuntia.

B1-kielenä oppilailla alkaa kuudennella vuosiluokalla ruotsi. B1-ruotsin opetus järjestetään siten, että opetusta on vuosiluokilla 6 – 9.

A2 -kielenä ensisijaisesti saksan kieli 4. vuosiluokalta alkaen.

B2-kielenä vuosiluokilla 8-9 valinnaisena aineena voidaan tarjota saksan, ranskan ja venäjän lisäksi esim. espanjaa tai resurssien salliessa jotain muutakin kieltä.

A1 (englanti) 3. lk alkaen
A2 (saksa) 4. lk alkaen
B1 (ruotsi) 6. lk alkaen
B2 (saksa, ranska, venäjä) 8. lk alkaen


Tuntijako kielten opetuksessa:

3. lk

4. lk

5. lk

6. lk

7.-9. lk

A1

2

2

3

2

2 / 2 / 3

A2

-

2

2

2

2 / 2* / 2*

B1

-

-

-

2

1 / 1 / 2

B2

-

-

-

-

0 / 2* / 2*

*= sisällytetään valinnaisiin

A2 ja B2 -kielten valinta ja opetus

Jos yhtenäiskoulu ja ko. yläkoulun lähikouluperiaatteen mukaiset alakoulut yhdessä haluavat aloittaa jonkin muun kielen opetuksen vapaaehtoisena A2-kielenä, opetussuunnitelman kieliohjelmaan voidaan hakea muutosta Kasvun ja oppimisen lautakunnalta.

Valintatilanteessa mahdollisista A2-kielivaihtoehdoista ei tule toisiaan poissulkevia, vaan huoltajalle esitettävässä kyselyssä annetaan mahdollisuus ilmoittaa siitä, jos valittu kieli ei toteudu, haluaako huoltaja valita toisen kielivaihtoehdon.

Mahdollisuutta A2 ja B2 -kielten opetukseen etäyhteyksien avulla voidaan tarkastella vuosittain. Tällöin tulee arvioida oppimiseen, työjärjestyksiin, koulukyyteihin, opetus- ja valvontajärjestelyihin ja tekniikan toimivuuteen liittyvät seikat.

Oppilaalla, joka aloittaa A2-kielen tai B2 -kielen opiskelun, on oikeus saada opetusta mainitun vaatimustason mukaisesti perusopetuksen loppuun saakka. A2-kielen valinta on sitova peruskoulun loppuun asti.

A2 ja B2 -kielten opetusryhmäkoko

Alkavan A2-kielen valinnaisryhmän minimikoko on 10 opiskelijaa. Mikäli omalla koululla ei muodostu täyttä ryhmää, oppilaalla on mahdollisuus siirtyä opiskelemaan A2-kieltä toiseen kouluun huoltajien huolehtiessa kuljetuksesta. Oppilaalla tulee olla halutessaan mahdollisuus myös vaihtaa koulua kieliohjelman takia. Opetuksen järjestäjä ei kuitenkaan järjestä erillistä kuljetusta tämän vuoksi.

A2-kielen ryhmäkoon tulee olla neljännen luokan alussa vähintään 10 oppilasta edellyttäen, että oppilasalueen A2-kielen opiskelijoiden yhteismäärä riittää turvaamaan ko. kielen opiskelun jatkumon perusopetuksen loppuun saakka.

Alkavan B2-kielen ryhmän vähimmäiskoko on koulukohtaisesti harkinnanvarainen ja voi vaihdella lukuvuosittain.

Vieraat kielet vuosiluokilla 1-6