2 vvt oppiainekokonaisuudet, koko kaupungissa yhteiset kurssit

2 vvt oppiainekokonaisuudet, koko kaupungissa yhteiset

VAI08 Ilmaisutaito

Harjoitellaan draamallisen ilmaisun eri muotoja käyttäen vaihtelevia työtapoja. Tutustutaan draaman eri genreihin.

VKStn08 Käsityö

TEKNISEN KÄSITYÖN KURSSI Vuosiluokat ja viikkotunnit 8. lk 2vvt Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on vahvistaa ja syventää oppilaiden omista mielenkiinnon kohteista nousevaa ongelmanratkaisua ja suunnittelua sekä käsityön tekemiseen liittyvien t...

VKSts08 IDEASTA TUOTTEEKSI

Tekstiilityön kurssi 8. lk (2vvt) Tavoitteet: - Kurssin tavoitteena on syventää, laajentaa ja soveltaa aiemmin opittuja tekstiilityön tietoja ja taitoja. - Kussin tavoitteena on myös oppia ottamaan vastuuta oman työn tekemisestä ja valmistumisest...

VKU08 Kuvataide, Piirtoja ja vetoja

Kuvantekijän unelmakurssi, jossa tutustutaan erilaisiin piirustus- ja maalaustekniikoihin, kuten lyijykynä, kuivapastelli, hiili, akvarelli, guassi, akryyli- ja tussimaalaus.. Kurssilaiset valitsevat kiinnostuksensa mukaiset piirustus- tai maalaus...

VLI08 Liikunta, Lisää liikuntaa

Tavoite Syvennetään perusliikunnassa harjoiteltuja tietoja ja taitoja. Sisältö Samoja sisältöjä kuin perusliikunnassa. Painotetaan oppilaan omaa aktiivista roolia. Oppilaat kantavat osittain vastuun oppituntien sisällöstä, suunnittelusta ja toteu...

VMU08 Musiikki: Soittamaan!

Säestetään pianolla ja kitaralla kappaleita sointumerkeistä. Harjoitellaan eri musiikkityylilajien komppeja. Tyylinmukaista säestämistä ja komppaamista laajennetaan myös muihin bändisoittimiin (basso, rummut). Kurssi toimii hyvänä pohjana bändikur...

VRA08 ja VRA09 Ranska, B2-kieli (8.lk 2vvt ja 9.lk 2vvt)

VRA 8.luokka Opit erilaisia tervehdyksiä, esittelemään itsesi, tilaamaan ruokaa, kellonaikoja, sääilmauksia, kertomaan perheestä ja urheilusta sekä ääntämään ranskaa alusta pitäen. VRA 9. luokka Opit erilaisia ostoskeskusteluja kuten ostamaan m...

VSA08 ja VSA09 Saksa, B2-kieli (8.lk 2vvt ja 9.lk 2vvt)

VSA 8.luokka Opitaan kommunikoimaan saksaksi kaikkein tavallisimmissa arkielämän tilanteissa.Aihepiirit ovat lähellä oppilaan maailmaa (esim. minä itse, koti, sukulaiset, koulu). Pyritään löytämään autenttisista tekstityypeistä ymmärtämisen kannal...

VTVT08 Tieto- ja viestintäteknologia

Syvennetään tekstinkäsittelytaitoja. Käydään yleisimpiä sovellusohjelmia (teksti, taulukko, tietokanta, diaesitys). Opetellaan ohjelmointia. Kuvankäsittely:perehdytään piirto-ohjelmien avulla kuvankäsittelyn mahdollisuuksiin. Kurssilla opitaan väl...

VVE08 ja VVE09 Venäjä, B2-kieli (8.lk 2vvt ja 9.lk 2vvt)

VVE 8. luokka Opetellaan lukemaan ja kirjoittamaan kyrillisiä kirjaimia, esittelemään itsensä ja toinen henkilö, tervehdykset ja hyvästelyt, kohteliaat sanonnat, opitaan tunnistamaan substantiivien suku, persoonapronominit ja possessiivipronomine...

VYH08 Yhteiskuntaoppi

Yrittäjyyskurssi Vuosiluokka ja vuosiviikkotunnit 8. lk (2 vvt) Tavoitteet Valinnaisaineen tarkoituksena on tutustuttaa oppilas yrittäjyyteen ja yrityksen perustamisen edellytyksiin. Kurssilla pohditaan, millainen yrittäjän täytyy olla ja opitaa...