1 vvt oppiainekokonaisuudet (8.lk ja 9.lk) Koulunmäen yhtenäiskoulu

1vvt oppiainekokonaisuudet (8. lk ja 9. lk) Koulunmäen yhtenäiskoulu

ZAI3 Improvisaatio (9. lk)

Harjoitellaan improvisoitua (hetkessä syntyvää) tarinankerrontaa erilaisien improvisaatioharjoituksien avulla.

ZBI1 Biologia, KARVATURKISTA SIIVENISKUIHIN

Tule mukaan eläinten ihmeelliseen maailmaan! Tunneilla tutustutaan Suomen luonnossa tavattaviin eläimiin ja tehdään valitusta lajista tarkempi tutkielma. Opintoihin tuo väriä videot,asiantuntijavierailut, mahdolliset luontoretket ja vierailut Äht...

ZHI Historiaa elokuvan silmin (8.lk ja 9.lk)

Tavoitteet Tavoitteena on perehtyä historiallisiin tapahtumiin, henkilöihin ja aikakausiin elokuvan keinoin. Tarkoituksena on myös tutustua eri kulttuureihin sekä maanosiin. Kurssilla pyritään tutustumaan asioihin erityisesti elokuvaklassikoiden ...

ZKE Kemia, Käytännön kemia

Tavoite ja sisältö: Kokeellisten töiden pohjalta tutustutaan kemian ilmiöihin. Oppilaiden kiinnostuksen kohteita otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon tehtävissä töissä. Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

ZKO3 Kotitalous harrastuksena (9.lk)

Tarkoitettu niille, jotka ovat käyneet muitakin kotitalouden valinnaiskursseja tai muuten ovat kotitaloudesta monipuolisesti kiinnostuneita. Kurssilla perehdytään monipuolisesti ruoanlaittoon ja leivontaan sekä ajankohtaisiin ruokatrendeihin.

ZKO4 Hygieniapassikurssi (9.lk)

Kurssilla perehdytään elintarvikehygienian perusteisiin sekä tutustutaan elintarvikealan yrittäjyyteen. Kurssi antaa mahdollisuuden suorittaa Eviran hygieniaosaamistodistuksen.

ZKStn1 Puukko- ja taontakurssi

Tavoitteet ja sisällöt Perehdytään takomisen perusteisiin. Opitaan puukon valmistusvaiheita ja -tapoja. Valmistetaan puukko tuppeineen tai taotaan koriste- tai tarve-esineitä (esim. retkikirves, ovenkolkutin).

ZKStn3 Tuunaus-, huolto- ja korjauskurssi

Tavoitteet ja sisällöt Rakennetaan vanhasta uutta kierrätysteemalla, kunnostetaan rikkoutuneita kodin tarve-esineitä tai entisöidään vanhoja kalusteita. Kurssilla on mahdollisuus huoltaa käyttöesineitä (esim. puukon teroitus, polkupyörän huolto).

ZKSts1 DIY-Do it yourself!  (8.lk ja 9.lk)

Tavoitteet ja sisällöt - Ideoidaan tekstiilitöitä ja esineitä painamalla, maalaamalla, värjäämällä, huovuttamalla ja yhdistelemällä erilaisia tekniikoita ja materiaaleja. -Villeimmätkin ideat ovat sallittuja!

ZKSts2 MUOTI - mikä on muotia nyt? (9.lk)

Tavoitteet ja sisällöt - Tutustutaan muodin maailmaan blogeissa ja instagrameissa. - Suunnitellaan ja valmistetaan tämän hetken trendituote. - Käydään tutustumassa Jyväskylän Ammattiopiston kädentaitoalojen opintoihin ja muotiliikkeisiin.

ZKU1 Suunnittelupaja: arkkitehtuuria ja designia (8.lk)

Arkkitehtuuriin ja muotoiluun tutustumista. Kokeillaan omia taitoja suunnittelijoina ja kehitellään tuotteita (esim. huonekaluja, esineitä ja vaatteita), sisustuksia tai rakennuksia. Suunnitelmia luodaan piirtäen, valokuvaten ja digitaalisia ohjel...

ZKU2 Digikuvis (8.lk)

Digikuviksessa tehdään töitä erilaisilla digitaalisilla menetelmillä. Kurssilla keskitytään pitkäjännitteistä työskentelyä vaativiin projekteihin. Tehtäväkokonaisuudet painottuvat kurssilaisten toiveiden mukaan. Itse tekemällä opetellaan tulkitsem...

ZLI1 Palloilukurssi (8.lk)

Kurssilla harjoitellaan erilaisia palloilulajeja monipuolisesti ryhmän toiveiden mukaan. Kurssilla tutustutaan mahdollisuuksien mukaan myös harvinaisempiin palloilulajeihin ja tuttujen palloilulajien sovelluksiin.

ZLI3 Kunto nousuun (8.lk)

Kurssilla kokeillaan erilaisia sykettä ja kuntoa kohottavia liikuntamuotoja ryhmän toiveiden mukaan. Kurssin aikana on mahdollista tutustua myös lähialuiden liikuntatarjontaan.

ZLI4 Uudet lajit (9.lk)

Kurssilla tutustutaan koululiikunnassa harvemmin harrastettuihin liikunnan muotoihin ryhmän toiveiden mukaan. Kurssin aikana on mahdollista tutustua lähialueiden liikuntatarjontaan.

ZLI5 Kuntosalikurssi (9.lk)

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti kuntosaliharjoitteluun ja sen eri muotoihin. Kurssin tavoitteena on innostua kuntosaliharjoittelusta ja oppia turvalliset tavat harjoitella kuntosaliympäristössä.

ZLI6 Mailapelit (9.lk)

Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia mailapelejä ja niiden sovelluksia. Kurssisisältö luodaan yhdessä oppilaiden kanssa.

ZLI 7 Elämysliikunta (8.lk)

Kurssilla tutustutaan erilaisiin elämyksiä tuottaviin liikuntamuotoihin ja siihen kuinka niitä voi kokeilla turvallisesti. Kurssi voidaan osittain suorittaa kouluajan ulkopuolella, esim. yön yli kestävällä vaellusreissulla.

ZMU1 Laulamaan! (8.lk)

Lauletaan monipuolista ohjelmistoa oppilaiden toiveita kuunnellen. Tutustutaan oman lauluäänen mahdollisuuksiin ja lauletaan ryhmässä. Harjoitellaan mikkilaulutekniikkaa ja moniäänistä laulua.

ZMU2 Bändi (9.lk)

Soitetaan monipuolista ohjelmistoa oppilaiden toiveita kuunnellen. Kurssilla keskitytään bändisoittimiin ja solistiseen mikkilauluun.

ZMU3 Keikalle! (9.lk)

Suunnitellaan ja toteutetaan yksi tai useampi esiintyminen. Oppilaat suunnittelevat keikan ja sen ohjelmiston yhdessä opettajan kanssa. Ylös, ulos ja keikalle!

ZRU2 Ruotsi, Mera Svenska (9. lk) 

Kurssin opiskelijat kehittävät ruotsin kielen taitoaan omien toiveidensa ja tavoitteidensa pohjalta.Työskentelytavat ja tuotokset sovitaan yhdessä kurssin alussa. Suositellaan lukioon meneville.

ZTVT2 Ohjelmoinnin perusteet. ( 8.lk tai 9.lk)

Tällä kurssilla opitaan tulevaisuuden perustaitoa, eli ohjelmointia. Kurssin aluksi kartoitetaan ryhmän taitoja ja sitten aloitetaan ohjelmointi alkaen perusteista. Kurssilla voidaan opiskella esimerkiksi jotakin kielistä racket, python tai javasc...