Tietotekniikan tavoitteet opetuksessa 4.lk, 7.lk ja 8.lk

- Oppilas on aktiivinen toimija: osallistuu opiskeltavan materiaalin tekemiseen.
- Oppilas omaa tarvittavat tvt-taidot opiskeltaviin aineisiin.
- Oppilas innostuu tietotekniikan harrastamisesta.
- Oppilas selviää tietoyhteiskunnassa. Tietää oppivansa uudet sovellukset.