Tietotekniikan sisällöt opetuksessa 4.lk, 7.lk ja 8.lk.


4. luokka

-Koulussa käytössä olevien laitteiden ja ohjelmistojen käyttäminen.
- Käytössä olevien oppimisalustojen hallinta.
-Tekstin tuottaminen tietokoneella/älylaitteella. Kuvan liittäminen tekstiin.
-Taulukkolaskenta (sisältyykö matematiikkaan)
- Kuvankäsittelyn alkeet.
- Kuvankäsittelyohjelman alkeet
- Kymmensormijärjestelmään tutustuminen.
- Tietoturva ja viisas netin käyttäminen (ikärajat, omien tietojen jakaminen, nettikiusaaminen)
- Tiedonhaku ja lähdekritiikki.
- Tekijänoikeudet

7. ja 8. luokka

-Koulussa käytössä olevien laitteiden ja ohjelmistojen käyttäminen.
-Tekstinkäsittelyn perusteet: Tekstin tyylit ja muotoilu, taulukot, kuvan lisääminen, sisällysluettelo,sivunumerointi.
-Taulukkolaskenta ja siihen liittyvän grafiikan käyttäminen
-Tietoturvallisuus ja vastuullinen tietotekniikan käyttäminen (oma- ja laitteiden tietoturva)
-Sähköinen viestintä
-Tiedonhaku ja lähdekritiikki.
-Tekijänoikeus
-sähköinen asiointi (opo)