Tietotekniikka 4.lk, 7.lk ja 8.lk

Tietotekniikan sisällöt opetuksessa 4.lk, 7.lk ja 8.lk.


4. luokka

-Koulussa käytössä olevien laitteiden ja ohjelmistojen käyttäminen.
- Käytössä olevien oppimisalustojen hallinta.
-Tekstin tuottaminen tietokoneella/älylaitteella. Kuvan liittäminen tekstiin.
-Taulukkolaskenta (sisältyykö matematiikkaan)
- Kuvankäsittelyn alkeet.
- Kuvankäsittelyohjelman alkeet
- Kymmensormijärjestelmään tutustuminen.
- Tietoturva ja viisas netin käyttäminen (ikärajat, omien tietojen jakaminen, nettikiusaaminen)
- Tiedonhaku ja lähdekritiikki.
- Tekijänoikeudet

7. ja 8. luokka

-Koulussa käytössä olevien laitteiden ja ohjelmistojen käyttäminen.
-Tekstinkäsittelyn perusteet: Tekstin tyylit ja muotoilu, taulukot, kuvan lisääminen, sisällysluettelo,sivunumerointi.
-Taulukkolaskenta ja siihen liittyvän grafiikan käyttäminen
-Tietoturvallisuus ja vastuullinen tietotekniikan käyttäminen (oma- ja laitteiden tietoturva)
-Sähköinen viestintä
-Tiedonhaku ja lähdekritiikki.
-Tekijänoikeus
-sähköinen asiointi (opo)

Tietotekniikan tavoitteet opetuksessa 4.lk, 7.lk ja 8.lk

- Oppilas on aktiivinen toimija: osallistuu opiskeltavan materiaalin tekemiseen.
- Oppilas omaa tarvittavat tvt-taidot opiskeltaviin aineisiin.
- Oppilas innostuu tietotekniikan harrastamisesta.
- Oppilas selviää tietoyhteiskunnassa. Tietää oppivansa uudet sovellukset.

Tietotekniikan arviointi 4.lk, 7.lk ja 8.lk.


Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja tällaisista oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen kaikkien yhteen yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”.

Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut valinnaiset aineet” alle. Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen oppimäärä sekä arvio joko numeroin tai merkinnällä ”hyväksytty”.

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/aanekoski/luku6/6-6/vop