TKSts09 9.lk KÄSINTEHTY 2

Tavoitteet:
- Kurssin tavoitteena on syventää, laajentaa ja soveltaa aiemmin opittuja tekstiilityön tietoja ja taitoja.
- Tavoitteena on myös oppia ottamaan vastuuta oman työn tekemisestä ja valmistumisesta.

Sisällöt:
- Ideoidaan ja valmistetaan tuotteita erilaisilla tekstiilityön tekniikoilla. Oppilas voi valita esim. ompelua, värjäystä, huovutusta, neulontaa, korujen valmistusta ja muita erikoistekniikoita.
- Hyödynnetään sosiaalista mediaa suunnittelussa ja halutessa taltioinnissa esim. blogit ja instagramit.
- Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat yksin ja ryhmissä mm. pukeutumisen ja sisutuksen tuotteita.
- Työskentelyssä painotetaan työturvallisuutta, kestävää kehitystä ja monimateriaalisuutta.
- Jos oppilas on opiskellut tekstiilityötä jo kahdeksannella luokalla, yhdeksännellä luokalla hän laajentaa osaamistaan eri tekniikoissa.
- Korostetaan kädentaitojen merkitystä oman hyvinvoinnin ja jatko-opintojen kannalta.