T-kori Taide- ja taitoaineiden valinnaiset oppiaineet 2 vvt​, koko kaupungissa yhteiset kurssit

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset oppiaineet 2 vvt

TKU09 Kuvataide, Taidetyöpaja (9.lk): Kuvien maailmassa

Miten monella tapaa taidetta voikaan tehdä ja ilmaista samalla itseään?

Taidetyöpajassa kokeillaan ja yhdistellään monipuolisesti kuvataiteen eri tekniikoita ja materiaaleja. Kurssin kuluessa harjoitellaan erilaisten taiteen tekemisen välineiden käyttöä, sekä tutustutaan kuvataiteen eri osa-alueisiin. Kurssilla voidaan tehdä töitä piirtäen, maalaten, rakennellen sekä digitaalisilla menetelmillä esimerkiksi valokuvaamalla tai videoiden.

Ryhmän ja jokaisen oman kiinnostuksen mukaan valitaan työtavat, joiden osaamista halutaan syventää. Herätä luovuutesi ja heittäydy taiteilemaan!