Taide- ja taitoaineiden valinnaiset oppiaineet 2 vvt

TMU08 Musiikki (8.lk)

Lauletaan ja soitetaan monipuolisesti. Tutustutaan populaarimusiikin (pop, rock ym.) tyylisuuntiin ja tunnetuimpiin artisteihin kuunnellen, keskustellen ja musisoiden.

TMU09 Musiikki (9.lk )

Lauletaan ja soitetaan monipuolisesti. Laajennetaan musiikin tuntemusta taidemusiikin ja jazzin ihmeelliseen maailmaan kuunnellen, keskustellen ja musisoiden.

TKO08 Kotitalous (8.lk)

8 lk Kotitalous T-kori

Kurssilla keskitytään seuraaviin teemoihin:

- perusruoanvalmistus- ja leivontamenetelmät

- suomalainen ja eurooppalainen ruokakulttuuri

- elinkaaren ja kalenterivuoden juhlat

- erityisruokavaliot

TKO09 Kotitalous (9.lk )

Kurssilla keskitytään seuraaviin teemoihin:

- kansainvälinen ruokakulttuuri

- säilöntä

- kasvisruokavaliot

- tulevaisuuden ruokatrendit

- oman talouden hallinta

TKU08 Kuvataide, Taidetyöpaja (8.lk): Kokeilevaa kuvataidetta

Kurssilla käytetään erilaisia tekniikoita, materiaaleja, välineitä monipuolisesti, soveltavasti ja kokeilevalla asenteella. Kurssilla tehdään omia töitä piirtäen, maalaten, rakennellen sekä digitaalisilla menetelmillä. Tehtäväkokonaisuuksia suunnitellaan yhdessä kurssilaisten kanssa heidän toiveidensa pohjalta.

TKU09 Kuvataide, Taidetyöpaja (9.lk): Kuvien maailmassa

Miten monella tapaa taidetta voikaan tehdä ja ilmaista samalla itseään?

Taidetyöpajassa kokeillaan ja yhdistellään monipuolisesti kuvataiteen eri tekniikoita ja materiaaleja. Kurssin kuluessa harjoitellaan erilaisten taiteen tekemisen välineiden käyttöä, sekä tutustutaan kuvataiteen eri osa-alueisiin. Kurssilla voidaan tehdä töitä piirtäen, maalaten, rakennellen sekä digitaalisilla menetelmillä esimerkiksi valokuvaamalla tai videoiden.

Ryhmän ja jokaisen oman kiinnostuksen mukaan valitaan työtavat, joiden osaamista halutaan syventää. Herätä luovuutesi ja heittäydy taiteilemaan!

TKStn08 8.lk Käsityö

Käsityö, tekninen työ

8. luokka
Tavoitteet:
Kurssin tavoitteena on vahvistaa ja syventää oppilaiden omista mielenkiinnon kohteista nousevaa ongelmanratkaisua ja suunnittelua sekä käsityön tekemiseen liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Oppilasta kannustetaan, rohkaistaan ja motivoidaan johdonmukaiseen suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn. Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.

Sisällöt:

Kurssilla valmistetaan oman kiinnostuksen mukaisia erilaisia tarve- ja käyttöesineitä.
Opitaan suunnittelemaan, piirtämään ja valmistamaan itselle jokin tarve tai käyttöesine oman kiinnostuksen mukaiseta aihepiiristä. Oppitunneilla käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Aihepiiri painottuu puu-, metalli- ja sähköteknologiaan. Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen ja paikkakunnan yritystoimintaan.

TKStn09 9.lk käsityö

9. luokka

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on vahvistaa ja syventää oppilaiden omista mielenkiinnon kohteista nousevaa ongelmanratkaisua ja suunnittelua sekä käsityön tekemiseen liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Oppilasta kannustetaan, rohkaistaan ja motivoidaan johdonmukaiseen suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn. Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti. Mikäli oppilas on suorittanut kyseisen kurssin 8. luokalla, hän syventää aiemmin opittuja taitojaan omissa oppimisprosesseissaan.

Sisällöt: Kurssilla valmistetaan oman kiinnostuksen mukaisia erilaisia tarve- ja käyttöesineitä. Opitaan suunnittelemaan, piirtämään ja valmistamaan itselle jokin tarve tai käyttöesine oman kiinnostuksen mukaiseta aihepiiristä. Oppitunneilla käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Aihepiiri painottuu puu-, metalli- ja sähköteknologiaan. Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen ja paikkakunnan yritystoimintaan. Mikäli oppilas on suorittanut kyseisen kurssin 8. luokalla, hän syventää aiemmin opittuja taitojaan omissa oppimisprosesseissaan.

TKSts08 8.lk KÄSINTEHTY 1

8. luokka
Tavoitteet:
- Kurssin tavoitteena on syventää, laajentaa ja soveltaa aiemmin opittuja tekstiilityön tietoja ja taitoja.
- Tavoitteena on myös oppia ottamaan vastuuta oman työn tekemisestä ja valmistumisesta.

Sisällöt:
- Ideoidaan ja valmistetaan tuotteita erilaisilla tekstiilityön tekniikoilla. Oppilas voi valita esim. ompelua, värjäystä, huovutusta, neulontaa, korujen valmistusta ja muita erikoistekniikoita.
- Hyödynnetään sosiaalista mediaa suunnittelussa ja halutessa taltioinnissa esim. blogit ja instagramit.
- Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat yksin tai ryhmissä mm. pukeutumisen ja sisustuksen tuotteita.
- Työskentelyssä painotetaan työturvallisuutta, kestävää kehitystä ja monimateriaalisuutta.

TKSts09 9.lk KÄSINTEHTY 2

Tavoitteet:
- Kurssin tavoitteena on syventää, laajentaa ja soveltaa aiemmin opittuja tekstiilityön tietoja ja taitoja.
- Tavoitteena on myös oppia ottamaan vastuuta oman työn tekemisestä ja valmistumisesta.

Sisällöt:
- Ideoidaan ja valmistetaan tuotteita erilaisilla tekstiilityön tekniikoilla. Oppilas voi valita esim. ompelua, värjäystä, huovutusta, neulontaa, korujen valmistusta ja muita erikoistekniikoita.
- Hyödynnetään sosiaalista mediaa suunnittelussa ja halutessa taltioinnissa esim. blogit ja instagramit.
- Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat yksin ja ryhmissä mm. pukeutumisen ja sisutuksen tuotteita.
- Työskentelyssä painotetaan työturvallisuutta, kestävää kehitystä ja monimateriaalisuutta.
- Jos oppilas on opiskellut tekstiilityötä jo kahdeksannella luokalla, yhdeksännellä luokalla hän laajentaa osaamistaan eri tekniikoissa.
- Korostetaan kädentaitojen merkitystä oman hyvinvoinnin ja jatko-opintojen kannalta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä