T-kori Taide- ja taitoaineiden valinnaiset oppiaineet 2 vvt​, koko kaupungissa yhteiset kurssit

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset oppiaineet 2 vvt

TMU08 Musiikki (8.lk)

Lauletaan ja soitetaan monipuolisesti. Tutustutaan populaarimusiikin (pop, rock ym.) tyylisuuntiin ja tunnetuimpiin artisteihin kuunnellen, keskustellen ja musisoiden.

TMU09 Musiikki (9.lk )

Lauletaan ja soitetaan monipuolisesti. Laajennetaan musiikin tuntemusta taidemusiikin ja jazzin ihmeelliseen maailmaan kuunnellen, keskustellen ja musisoiden.

TKO08 Kotitalous (8.lk)

8 lk Kotitalous T-kori Kurssilla keskitytään seuraaviin teemoihin: - perusruoanvalmistus- ja leivontamenetelmät - suomalainen ja eurooppalainen ruokakulttuuri - elinkaaren ja kalenterivuoden juhlat - erityisruokavaliot

TKO09 Kotitalous (9.lk )

Kurssilla keskitytään seuraaviin teemoihin: - kansainvälinen ruokakulttuuri - säilöntä - kasvisruokavaliot - tulevaisuuden ruokatrendit - oman talouden hallinta

TKU08 Kuvataide, Taidetyöpaja (8.lk): Kokeilevaa kuvataidetta

Kurssilla käytetään erilaisia tekniikoita, materiaaleja, välineitä monipuolisesti, soveltavasti ja kokeilevalla asenteella. Kurssilla tehdään omia töitä piirtäen, maalaten, rakennellen sekä digitaalisilla menetelmillä. Tehtäväkokonaisuuksia suunni...

TKU09 Kuvataide, Taidetyöpaja (9.lk): Kuvien maailmassa

Miten monella tapaa taidetta voikaan tehdä ja ilmaista samalla itseään? Taidetyöpajassa kokeillaan ja yhdistellään monipuolisesti kuvataiteen eri tekniikoita ja materiaaleja. Kurssin kuluessa harjoitellaan erilaisten taiteen tekemisen välineide...

TKStn08 8.lk Käsityö

Käsityö, tekninen työ 8. luokka Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on vahvistaa ja syventää oppilaiden omista mielenkiinnon kohteista nousevaa ongelmanratkaisua ja suunnittelua sekä käsityön tekemiseen liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Opp...

TKStn09 9.lk käsityö

9. luokka Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on vahvistaa ja syventää oppilaiden omista mielenkiinnon kohteista nousevaa ongelmanratkaisua ja suunnittelua sekä käsityön tekemiseen liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Oppilasta kannustetaan, ro...

TKSts08 8.lk KÄSINTEHTY 1

8. luokka Tavoitteet: - Kurssin tavoitteena on syventää, laajentaa ja soveltaa aiemmin opittuja tekstiilityön tietoja ja taitoja. - Tavoitteena on myös oppia ottamaan vastuuta oman työn tekemisestä ja valmistumisesta. Sisällöt: - Ideoidaan ja va...

TKSts09 9.lk KÄSINTEHTY 2

Tavoitteet: - Kurssin tavoitteena on syventää, laajentaa ja soveltaa aiemmin opittuja tekstiilityön tietoja ja taitoja. - Tavoitteena on myös oppia ottamaan vastuuta oman työn tekemisestä ja valmistumisesta. Sisällöt: - Ideoidaan ja valmistetaan ...