1.3 Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen.[1] Paikallisen opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää.

Opetuksen järjestäjän ja koulujen itsearvioinnissa voidaan hyödyntää kansallisten arviointien ja kehittämishankkeiden tuloksia sekä perusopetuksen valtakunnallisia laatukriteereitä[2]. Yhteistyö oppilaiden, huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa edistää avointa ja rakentavaa itsearviointia.

Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen.


[1] Perusopetuslaki 21 § 1 ja 2 mom. (1296/2013)

[2] Perusopetuksen laatukriteerit, opetus- ja kulttuuriministeriö 2012

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Paikallisen opetussuunnitelman ja koulujen työsuunnitelmien toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää.

Opetussuunnitelman toteutumisen seuranta, arviointi ja kehitystyö ovat jatkumoa tehdylle opetussuunnitelmatyölle. Opetussuunnitelma on prosessi, joka kehittyy opetussuunnitelmaa toteuttaessa. Paikallinen opetussuunnitelma on oppimisen, opettamisen ja opetuksen järjestämisen työväline, joka muokkaantuu ja jalostuu ajan saatossa.

Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään opetussuunnitelman ohjausryhmän ja Äänekosken kaupungin laatutyön avulla. Koulukohtaisesti opetussuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan koulun työsuunnittelman arvioinnin yhteydessä. Opetussuunnitelman kehittämiseen osallistuvat oppilaat, opettajat, kodit ja eri yhteistyötahot. Äänekoskella paikallisia opetussuunnitelmaratkaisuja työstäneet opettajat osallistuvat opetussuunnitelman arviointiin ensimmäisten toteutusvuosien aikana. Opetussuunnitelman ohjausryhmä yhdessä koulujen rehtoreiden kanssa koordinoi opetussuunnitelman toteutumisen seurantaa, arviointia ja kehittämistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä