Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Äänekosken perusopetuksen paikalliset suunnitelmat ovat Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätettävissä kesäkuussa 2016.

  • mahdollinen varhaiskasvatuksen suunnitelma
  • esiopetuksen opetussuunnitelma
  • mahdollinen perusopetukseen valmistavan opetuksen suunnitelma
  • mahdollinen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma
  • lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma[2]
  • yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma[3]
  • mahdollinen kestävän kehityksen tai kulttuurikasvatuksen suunnitelma sekä muut opetuksen järjestäjän tekemät, erityisesti koulutusta, lapsia, nuoria ja perheitä koskevat suunnitelmat ja päätökset

Oppilashuollon sekä kodin ja koulun yhteistyötä kuvaavat paikallisen opetussuunnitelmaratkaisut kuvataan Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelman luvuissa 7 ja 8.