13.4.5 Ympäristöoppi

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Oppiaineen tehtävä
Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa yhdistyy sekä luonnon- että ihmistieteellisiä näkökulmia. Oppiaineen tehtävä on kuvattu valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa tässä luvussa 13.4.5.

Tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 1-2:

Katso myös Ympäristöoppi vuosiluokilla 3-6 ja Oppiaineet vuosiluokilla 7-9

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointia ja Äänekosken perusopetuksen arviointia, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.
Vuosiluokkien 1 ja 2 ympäristöopin arviointi on esitelty tämän luvun alasivuilla yhdessä ympäristöopin opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen kanssa.

Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 1-2

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet on kuvattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja tämän luvun 13.4.5 sivuilla.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki on kuvattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja tämän luvun 13.4.5 sivuilla.