Lomakepohjat toisen ja kuudennen luokan lopussa käytävälle ohjauskeskustelulle oppilaan kanssa

Lomakkeet

Nämä lomakkeet ovat malleja, joita opettaja voi halutessaan käyttää ohjauskeskustelun pohjana. Keskustelun tarkoituksena on antaa oppilaalle positiivista ja kannustavaa palautetta koulutyöstä jatkoa ajatellen.