Käyttäytyminen

Käyttäytymisen tavoitteet ja arviointikriteerit luokat 1-4

Käyttäytymisen arviointi luokilla 1-4

  Olet saavuttanut tavoitteet kiitettävästi
Olet saavuttanut tavoitteet hyvin
Olet saavuttanut tavoitteet kohtalaisesti
Tarvitset harjoitusta saavuttaaksesi tavoitteet

1. Kannat vastuuta koulutyöstä

Oppilas on kaikille avulias kaikissa tilanteissa ja toimii vastuullisesti eri tilanteissa Oppilas on pääsääntöisesti avulias ja huolehtii tehtävistään Oppilas käyttäytyy avuliaasti vain aikuisen läsnä ollessa ja tarvitsee usein ohjausta tehtävien suorittamiseksi. Oppilas ei ota toisia huomioon tai jopa aiheuttaa vahinkoa muille. Tehtävien suorittaminen vaatii aikuisen jatkuvaa valvontaa.
2.Käyttäydyt hyvien tapojen mukaisesti. Oppilas hallitsee hyvät käytöstavat ja käyttäytyy kohteliaasti kaikkia työyhteisön jäseniä kohtaan.Oppilaan kielenkäyttö on aina asiallista. Oppilas osaa huomioida toisia ja käyttäytyy pääsääntöisesti kohteliaasti. Oppilas osaa pääsääntöisesti käyttää asiallista kieltä. Oppilas pystyy huomioimaan toisia ja käyttäytymään kohteliaasti aikuisen valvonnassa.Oppilas ei vielä hallitse asiallista kielenkäyttöä ja loukkaa tarkoituksellisesti muita. Oppilas suhtautuu kielteisesti toisiin työyhteisön jäseniin ja käytös on usein epäkohteliasta. Oppilas kiroilee ja käyttää epäasiallista kieltä.
3. Noudatat yhteisiä sääntöjä ja ohjeita
Oppilas noudattaa aina koulun sääntöjä ja annettuja ohjeita Oppilas useimmiten pystyy noudattamaan koulun sääntöjä ja annettuja ohjeita. Oppilas tarvitsee aikuisen valvontaa sääntöjen ja ohjeiden noudattamiseen. Oppilas rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä ja annettuja ohjeita.
4. Osaat toimia yhdessä toisten kanssa
Oppilas tukee aktiivisesti omilla toimillaan luokan työrauhaa kaikissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Aikuisen valvonnassa oppilas antaa toisille työrauhan ja pystyy työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa. Oppilas antaa useimmiten toisille työrauhan. Aikuisen ohjausta tarvitaan toisinaan työskentelyn onnistumiseen muiden kanssa. Oppilas tarvitsee koko ajan aikuisen ohjausta. Hän häiritsee koulutyötä ja koulutovereitaan toistuvasti, eikä pysty yhteistyöhön muiden kanssa.