Arviointi alakoulu

Arviointipohjat

Vasemmalla olevista linkeistä näet lukuvuositodistusmallit sekä käyttäytymisen liitteen tulostettuna.

Arviointikeskustelut 1-4 luokat

ARVIOINTIKESKUSTELU

Väliarviointina 1.-4. luokille. Keski-Savon OPS:n mukaan keskustelut käydään loka-tammikuussa.

KÄYTÖSSÄ OLEVAT LOMAKKEET

Wilma järjestelmässä
1) yleisopetus 1.-4. luokat
2) lomake toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden arviointikeskusteluihin

Oppilaan lomakkeessa on vain yleiset opiskeluun liittyvät arviointikohdat. Opettajan lomakkeessa on myös oppiaineisiin liittyviä kohtia.

1. -2. luokan oppilaille paperinen itsearviointilomake

ENNEN KESKUSTELUA
1-2 luokan oppilaat tekevät itsearviointia ja täyttävät paperisen lomakkeen koulussa. Opettajan on hyvä ohjata luokassa lomakkeen täyttämistä esim. selittämällä, mitä arvioitavat kohdat tarkoittavat. Mikäli oppilaalla ei ole jostain syystä edellytyksiä tehdä itsearviointia, täytetään lomake kokonaisuudessaan arviointikeskustelussa.
Arviointikeskustelussa käydään oppilaan lomake läpi ja verrataan opettajan arvioon. Opettaja tekee arvion wilmaan (joko etukäteen tai keskustelussa). Oppilaan paperisen lomakeen tietoja ei siirretä minnekään. Paperiset lomakkeet voi halutessaan säilyttää pohjaksi seuraavaa vuotta varten.

3-4 lk oppilas tekee itse wilmaan itsearvioinnin. Opettaja tekee wilmaan oman arvioinnin joko etukäteen tai keskustelun aikana.

KESKUSTELUSSA
  • läsnä huoltaja, oppilas, opettaja
  • käydään läpi itsearviointi ja opettajan arviointi
  • sovitaan väh. kaksi tavoitetta, jotka kirjataan Wilmaan