Tietoa meistä

Openflix - Opettajien asiantuntijuus jakoon

Openflix on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Uutta luova asiantuntijuus (ULA) -hanketta, joka on neljän yliopiston laaja kehittämishanke. ULA -hankkeen lähtökohtana on ilmiölähtöinen ja elinikäinen oppiminen (https://www.jyu.fi/ula). Openflix on vuonna 2018 kehitettävä verkkopalvelu, joka tuottaa ja kokoaa opettajuuteen, oppimiseen ja opettamiseen liittyvää materiaalia videoista ja oppimateriaaleista blogiteksteihin. Openflix-palvelu on suunnattu opettajaopiskelijoille, opettajille ja opettajankouluttajille. Openflixissä on mahdollista jakaa ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan. Openflix aukeaa käyttäjille vuoden 2018 aikana.