Keskustelunavaus

Keskustelunavauksella teet yhteen aiheeseen tai asiaan keskittyvän keskustelun, jossa vastaaja lisää oman kommenttinsa kysymyksesi perään. Keskustelunavaustyökalulla voi koota vaikkapa samaan asiaan keskittyvät ryhmätyövastaukset yhteen kaikkien luettavaksi.