Oppimispäiväkirjan pitäminen OmaTilassa/Oppimispäiväkirjan jakaminen ryhmän sivuille

Oppimispäiväkirja OmaTilassa

Oppimispäiväkirjan pitämiseen paras paikka on oppija OmaTila. Päiväkirja voidaan jakaa opettajalle ja/tai muulle ryhmälle palauttamalla linkki siitä luokan palautus- tai ryhmäpalautuskansioon. Ryhmäpalautuskansion etu on siinä, että oppilaat pääsevät lukemaan myös toistensa blogeja ja saavat sitä kautta uusia näkökulmia opiskeltaviin asioihin. 

Palautuskansioon palautettaessa oppimispäiväkirjan linkin saa vain opettaja. Jotta opettaja pääsee lukemaan piväkirjaa, oppilaan pitää muistaa laittaa opettaja lukijaksi tai osallistujaksi oppimispäiväkirjaansa.

Ryhmäpalautuskansiota käytettäessä luokan oppilaiden kannattaa laittaa lukijoiksi päiväkirjaan kaikki internetkäyttäjät. Lukijan salasanalla päiväkirjaa pääsevät lukemaan vain ne henkilöt, jotka tietävät salasanan. Kun ryhmän kesken sovitaan, että kaikki käyttävät samaa salasanaa, on oppilaiden helppo lukea toistensa oppimispäiväkirjoja. Jos joku oppilas ei millään halua, että hänen oppimispäiväkirjaansa lukevat muut oppilaat, voidaan sopia, että hän käyttää erilaista salasanaa ja ilmoittaa sen vain opettajalle.

Oppimispäiväkirjan palauttaminen ryhmäpalautuskansioon

Tässä videossa näytetään, kuinka:
  • luokan sivulle luodaan ryhmäpalautuskansio oppimispäiväkirjan palauttamista varten
  • oppilas palauttaa linkin oppimispäiväkirjaansa
  • opettaja voi arvioida oppimispäiväkirjaa
  • oppilaat voivat kommentoida toisten oppilaiden oppimispäiävkirjojen sisältöjä
Mikäli oppilaiden ei haluta näkevän toisten oppilaiden oppimispäiväkirjoja, voidaan käyttää palautusansiota ryhmäpalautuskansion sijaan. Tällöin oppilas voi ottaa vain opettajan lukijaksi tai osallistujaksi oppimispäiväkirjaansa. Suositeltavaa kuitenkin olisi, että oppilaille annettaisiin mahdollisuus uuden oppimiseen hyödyntämällä ryhmäpalautuskansiota. Kun kaikkien ryhmän oppilaiden lukijan salasana oppimispäiväkirjaan on sama, pääsevät oppilaat helposti lukemaan muiden oppilaiden päiväkirjoja.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä