Arviointi

Peda.net ja arviointi


Peda.net tarjoaa arviointiin monia eri työkaluja. Työvälineistä löytyy itsearviointiin sopivia välineitä, mutta myös monipuoliset mahdollisuudet erilaisten testien ja kokeiden suorittamiseen. Lisäksi pidempiaikaiset projektityöt sekä yksin, että yhdessä soveltuvat erinomaisesti Peda.netissä tehtäviksi. Opettaja pystyy laittamaan tehtävät arvioitaviksi tarpeen mukaan ja arvoinnin tukena on myös oppimisen seurannan työväline. Hyvä pohja oppimisen arvioinnille on myös "Etäpetusblogin" pitäminen. Tältä sivulta löytyy yleisiä ajatuksia arvioinnista sekä muutamia käytännön esimerkkejä siihen, kuinka arviointia voisi suorittaa etäopetuksessa.

Kaikki arviointiin liittyvät vinkit ja ajatukset ovat tervetulleita. Niitä otamme mielellämme vastaan tältä sivulta löytyvän lomakkeen kautta. Lisäämme ideoita näille sivulle kaikkien opettajien hyödynnettäväksi omassa opetuksessaan.

Käytännön esimerkkejä

 Ohessa muutama hyvin yksinkertainen esimerkki arvioinnista joihinkin oppiaineisiin liittyen. Oppijan oma itsearviointi on keskeinen osa kaikkien oppiaineiden arviointia.
 • Kuvataide ja käsityöt
  • valokuvat tehdyistä töistä ryhmäpalautuskansioon. Kannattaa pyytää oppijalta myös yksi tai kaksi prosessinaikaista palautusta. Tärkeää on se, että oppija kertoo omia tuntemuksiaan tehtävän antoon ja käytettyihin tekniikoihin liityen.
 • Liikunta
  • video ryhmäpalautuskansioon jostain opitusta taidosta (kuperkeikka tms).
  • Liikuntablogin pitäminen. Liikunnassa aktiivisuuteen ja monipuolisuuteen kannustaminen.
 • Kielet
  • monenlaisia kirjoitelmia (yksin, pareittain, ryhmissä). Pari- ja ryhmäkirjoitelmaan kannattaa käyttää ryhmämuistiota, jonka historiasta näkee, kuka on kirjoittanut minkäkin osuuden.
  • suullinen keskustelu videoneuvotteluyhteyden avulla
  • lyhyt videopalautus palautuskansioon johonkin tiettyyn asiaan liittyen (esim. uusi kielioppiasia)
  • sanakokeissa vastuu on oppijalla. Oppijalla on mahdollisuus lähettää vastaukset niin monta kertaa kuin hän haluaa. Oppija oppii silloinkin, kun hän mahdollisesti kirjoittaa vastaukset suoraan kirjasta. Sanakokeissakin oppijaa voidaan kannustaa kirjoitelmiin, joissa hän hyödyntää opiskeltavia sanoja sekä lyhyisiin videopalautuksiin, joissa sanoja esiintyy oikeassa kontekstissa.
 • Matematiikka
  • kuvia tehdyistä tehtävistä palautuskansioon
  • opettaja kysyy aktiivisesti, mitä tehtäviä oppija ei ole osannut. Pelkästään tästä nähdään oppijan taso opiskeltavassa aiheessa.
  • vielä edellistä tärkeämpää on, että oppijaa kannustetaan kertomaan, missä tehtävissä hänellä on ongelmia.
  • Eritasoiset tehtävät: Kuutosen itselleen tavoitteeksi asettaneen oppijan on turha yrittää tehdä kympin tehtäviä ennen kuin hän on saanut positiivisia kokemuksia onnistumisestaan ja tätä kautta pohtinut uudelleen tavoitteenasetteluaan.
 • Reaaliaineet
  • Soveltaen kaikkea edellä mainittua

Huomioitavaa

Tärkeä rooli etäopetuksen arvioinnissa on mm. seuraavilla asioilla:
 • oppimispäiväkirjan pitäminen 
 • tehtävien palautusten arviointi, (myös prosessinaikainen)
 • oppijan aktiivisuus ja huolellisuus tehtävien tekemisessä 
 • Oppijan reagointi annettuun palautteeseen: Halu oppia lisää aiheesta.
 • Oppijan kehittävän kommentoinnin arviointi muiden oppijoiden palautuksiin liityen.
 • ajattelua ja jäsentelyä vaativien projektien teettäminen oppijoilla. 
 • pohdiskelua vaativat kysymykset
 • testaa tietosi -lomakkeella voi opiskelija testata itsearvioinninomaisesti opiskelun kohteena olleita asioita, mutta olennnaista on arvioinnin kannalta oppijan oma pohdinta siihen liittyen, mitä hän osasi ja mihin vaaditaan vielä lisäharjoitusta.
 • tarvittaessa oppijat yksitellen tai ryhmissä kertomaan suullisesti oppimiaan asioita. Tässä kannattaa huomioida kuitenkin se, että oppijalle pitäisi antaa myös mahdollisuus yksityiseen keskusteluun ryhmäkeskustelun lisäksi/ohella. Kaikki eivät toimi yhtä luontevasti ja avoimesti ryhmissä.
 • Paritöiden teettäminen ja siinä erityisesti ryhmäpalautuskansion hyödyntäminen, jolloin nähdään oppijoiden aktiivisuus

Ideoita ja hyviä käytänteitä arviointiin

Ideani arvioinnin toteuttamiseksi etäopetuksessa
Roskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä