Yrittäjyyttä ja golfia

Golfkoulu

Kaikilla Taivalkunnan koulun oppilailla on mahdollisuus tutustua golfiin. Koulu sijaitsee
Nokia River Golfin välittömässä läheisyydessä. Golfopetus on vakiinnutettu
osaksi koulun toimintaa ja jossain määrin opetusta on liikuntatuntien lisäksi. Golf painottuu lähinnä syksyyn ja kevääseen. Koulun oppilaille on koulun yrityskummi Nokia River Golfin toimesta tarjottu jo useampana kesänä mahdollisuus harrastaa golfia myös omalla ajalla.