Yhteystiedot

Henkilökunnan yhteystiedot

Taivalkunnantie 575
37120 Nokia
opettajat 040-844 3951

1.-2.lk Marika Pajunen, rehtori
p. 040-844 3951 / marika.pajunen@nokiankaupunki.fi

4.-5.lk Tiia Jussila, kieltenopettaja
tiia.jussila@nokiankaupunki.fi

3.lk ja 6.lk Sini Vähä-Heikkilä, vararehtori
p. 040-1334164 / sini.vaha-heikkila@nokiankaupunki.fi

Erityisopettaja Annaleena Rautanen, pääkoulu Siuro-Linnavuori
Koulunkäynnin ohjaaja Riitta Myllymäki
Koulukuraattori Maiju Kunnas p. 044-4860915
Koulusihteeri Johanna Korpi (päätoimipaikka Harjuniityn koulu)

Koulun muu henkilökunta:
Laitoshuoltaja p. 050-3956253
Kiinteistönhoitaja Markku Suonpää p. 040-7799185
Terveydenhoitaja Minna Ylivakeri p. 050-3956245
Koululääkäri Anna Myllynen
Koulupsykologi Sari Moilanen p. 050-3956433

Koulupsykologipalvelut

Koulupsykologi on oppilashuollon erityistyöntekijä, joka tarjoaa matalan kynnyksen palveluja ja johon voi olla
yhteydessä esimerkiksi silloin, kun lapsella on haasteita oppimisessa, kaverisuhteissa tai tunne-elämässä.

Yhteyttä voivat ottaa lapsi itse, vanhemmat, opettaja tai joku muu lapsen kanssa jo työskentelevä henkilö.

Työmuotoina ovat esimerkiksi lapsen omat käynnit, vanhempien ja / tai opettajien kanssa työskentely sekä
moniammatillinen verkosto- ja yhteistyö. Koulupsykologi Sari Moilanen työskentelee kaikilla eteläisillä alakouluilla
sekä esiopetuksessa. Taivalkunnan koululla koulupsykologi on tarvittaessa yleensä tiistaisin.

Yhteystiedot:
Koulupsykologi Sari Moilanen, p. 050 395 6433 (soittoaika ma-pe 12.30-13),
sari.moilanen@nokiankaupunki.fi