Muistio 4.12.2019

Muistio 4.12.2019

NIVALAN LUKION YHR 4.12.2019

1. Oppilashuoltosuunnitelman päivittäminen loppuun
- Erityisempiä muutoksia ei tehty. Päivitys saatiin tehtyä loppuun.

2. Kouluterveyskyselyn tulosten läpikäynti
- Huolenaiheiksi Nivalan lukion osalta nousivat aamupalan ja koululounaan syömättä jättäminen, päihteiden käytön lisääntyminen etenkin huumeiden kohdalta, nuuskan ja tupakan käytön huomattava lisääntyminen, poissaolot ja niihin puuttuminen sekä suojaamattomat yhdynnät.
- Käytiin keskustelua huolenaiheista. Keinot näihin puttumiseen lukion tasolla jätettiin osallistujien mietittäväksi. Käydään ajatuksia lisää läpi ensi kerralla.

3. Seuraava kokoontuminen to 19.3.2020 klo 14