Muistio 4.10.2018

Muistio 4.10.2018

MUISTIO

Nivalan lukion yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän tapaaminen 4.10.2018

Paikalla: Juha Maijala (pj), Mari Koutonen, Heini Alpua, Päivi Jormalainen ja Heidi Karvosenoja (siht.)

Yhteisöllisessä opiskelijahuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja opiskelijaryhmien hyvinvointia. Sen lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta sekä esteettömyydestä. Yhteistyötä tehdään opiskelijoiden, huoltajien, lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa.

  1. Opiskelijahuollon tukihenkilöiden toiminta lukiolla lv. 2018 – 2019

KURAATTORIN TOIMINTA LUKIOLLA

Koulukuraattorin tehtäviin sisältyy opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa tukeminen erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun tai kehitykseen liittyvissä asioissa. Työn tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään ongelmien syntyä ja vaikeutumista varhaisella auttamisella.

Kuraattorina Nivalan lukiolla toimii Mari Koutonen (puh. 040-344 7325).

Kuraattorin toimisto ja vastaanotto on lukiolla (huone 162) ja hän on tavattavissa lukiolla päivittäin. Häneen voivat opiskelijat ja huoltajat olla yhteydessä myös puhelimitse tai Wilma-viestillä.

PSYKOLOGIN TOIMINTA LUKIOLLA

Psykologin tehtävä on tukea nuorten opintojen etenemistä ja opiskelumotivaatiota. Heidän omilla käynneillään voidaan selvitellä oppimisvaikeuksia, elämäntilanteeseen liittyviä vaikeuksia (esimerkiksi kiusatuksi tuleminen, ristiriidat perheenjäsenten kanssa) sekä mieltä vaivaavia kielteisiä ajatuksia ja tunteita (esimerkiksi arkuus, ahdistuneisuus, alakuloisuus).

Psykologina Nivalan lukiolla toimii Essi Korvela (puh. 044 2378482).

Opiskelija voi varata ajan itselleen, tai jos huoltaja on huolissaan nuorensa tilanteesta, voi nuoren kanssa sopia, että varataan vastaanottoaika, joko soittamalla/tekstiviestillä tai lähettämällä Wilma-viestiä. Psykologin vastaanotto on lukion 2. kerroksessa, terveydenhoitajan huoneessa.

TERVEYDENHOITAJAN TOIMINTA LUKIOLLA

Terveydenhoitajana Nivalan lukiolla toimii Heini Alpua (puh. 044 4196517)

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia:

  • edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä
  • järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille
  • edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Terveystarkastukseen tarjotaan mahdollisuus opiskelujen aikana. Opiskelija voi myös itse varata ajan terveystarkastukseen tai hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle terveyteen, opiskelukykyyn, mielenterveyteen, päihdeongelmiin, raskauden ehkäisyyn ja muuhun seksuaaliterveyteen ja rokotuksiin liittyvissä asioissa.

Akuuteissa lääkärin arviota vaativissa tilanteissa opiskelijan tulee ottaa yhteyttä suoraan terveyskeskuksen vastaanottoon ja virka-ajan ulkopuolella Oulaskankaan yhteyspäivystykseen. Terveystarkastukset ja sairaanhoitokäynnit terveydenhoitajalla ovat kaikille aina maksuttomia. Muut terveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille. Sen jälkeen maksu määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti.

Terveydenhoitaja lukiolla 1-2 päivänä kuukaudessa, muulloin hänet tavoittaa yläasteen puolelta. Terveydenhoitajan sairasvastaanotto päivittäin klo 11:45-12:15 ilman ajanvarausta. Muina aikoina ajanvarausaikoja. Ajan voi varata soittamalla, tekstiviestillä tai Wilma-viestin kautta.

  1. Nivalan lukion opiskelijahuoltosuunnitelma lv. 2018 – 2019

Opiskelijahuoltosuunnitelma päivitettiin ja päätettiin julkaista se myös koulun Pedanet-sivuilla.

Seuraavan kerran kokoonnutaan 30.11.2018 klo 14.15 vastaamaan THL:n kyselyyn terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä lukioissa. Varsinainen lukion yhr kokoontuu 22.11.2018 klo 14.15, mukaan kutsutaan myös opiskelijoiden edustajat.