Muistio 27.4.2018

Muistio 27.4.2018

Paikalla: Juha Maijala (pj), Heini Alpua, Mari Koutonen, Heidi Karvosenoja (siht.)

Lukion ilmanvaihto- ja kattoremontti 2019
-> Jari Jyrkkä on pyytänyt opettajilta huomioita luokkatiloihin liittyen ja niitä on käsitelty opettajankokouksessa
-> muutama opiskelija on valittanut sisäilman riittämättömyyttä
-> englannin luokkaan (220) on rakennettu "testitla", eli ilmavaihtoon lisätty "hajoittimet"

Kouluterveyskyselyn tulostiivistelmä saapunut
-> välitetään tiivistelmä asianosaisille tarkastelua varten ja palataan siihen tarvittaessa seuraavassa tapaamisessa

Ensi lukuvuoden terveydenhoitajien jaot
-> Lukion vastaavana terveydenhoitajana jatkaa edelleen Heini ALpua, mutta apuna toimii myös Sanna-Mari Pesola

2. vuoden opiskelijoiden luki-lausunnot on toimitettu edelleen YTL:lle