Muistio 21.3.2019

Muistio 21.3.2019

* Paikalla: Juha Maijala (puheenjohtaja), Mari Koutonen, Päivi Jormalainen ja Heidi Karvosenoja (sihteeri)

* Kouluterveyskyselyn ohjeistus on saapunut ja kysely teetetään 1. ja 2. vuosiluokan opiskelijoille 6. jakson alussa.

* Kevään yhteishaussa Nivalan lukioon oli määräaikaan mennessä 59 ensisijaista hakijaa. Tulevat ykköset jaetaan kolmeen ryhmään. Tulevana lukuvuonna lukion opiskelijoiden kokonaismäärä tullee nousemaan 185.

* Lukiolla on tällä hetkellä 4 opettajan paikkaa auki: historia + yhteiskuntaoppi (virka), uskonto + psykologia (virka), matemaattiset aineet (tuntiopettaja), englanti + ruotsi (tuntiopettaja).

* Maanantaina 18.3. lukiolla iltakäyttäjät olivat havainneet savunhajua ja kutsuneet palokunnan paikalle. Palohälytys osoittautui aiheettomaksi ja savu oli tullut rakennuksen ulkopuolelta.

* Poissaolojen seurannan helpottamiseksi olisi hyvä, jos ryhmänohjaajille ja opinto-ohjaajille saataisiin Wilmaan näkyviin opiskelijoiden puhelinnumerot. Asiaa selvitellään.

* Ensi syksynä Lukioniksit-kurssin yhteydessä myös kuraattorin pitämiä oppitunteja, jotta kaikki ykköset pääsevät tutustumaan kuraattoriin.

* Seuraava kokous maanantaina 29.4.2019 klo 14.15