Muistio 17.1. 2019

Muistio 17.1.2019

  • Paikalla: Juha Maijala (puheenjohtaja), Heini Alpua, Mari Koutonen, Heidi Karvosenoja, Lasse Raudaskoski (opiskelijakunnan edustaja) ja Päivi Jormalainen (sihteeri)
  • Kokouksessa käsiteltiin Oulussa ja Helsingissä tapahtuneita alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia. Aihetta on käsitelty opiskelijoiden kanssa vaihtelevasti 16.1 olleessa ryhmänohjaustuokiossa. Kokouksessa tuli esille, että opiskelijoiden kanssa olisi syytä käydä tarkemmin läpi netin turvataitoja. Päätettiin, että rehtori on yhteydessä koulutoimeen Ari Haasion saamiseksi lukioon puhumaan netin turvallisesta käytöstä. Aihetta voidaan käsitellä jatkossakin oppitunneilla ja ryhmänohjaustuokioissa. Kuraattori, terveydenhoitaja ja psykologi ovat käytettävissä, jos aihe aiheuttaa opiskelijoiden keskuudessa ahdistusta ja turvattomuutta.
  • Opintokamupalvelussa tehty hyvinvointikysely on käyty läpi opiskelijoiden kanssa ryhmänohjaustunneilla. Nivalan lukiossa opiskelijoiden vastaukset olivat hyvin samantyyppiset muiden lukioiden vastauksiin verrattuna. Keväällä 2019 on tulossa lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille tarkoitettu kouluterveyskysely.
  • Terveydenhoitaja saa avuksi keväällä työntekijän, minkä ansiosta terveydenhoitajan vastaanotto lukiolla sujuvoituu. Abiturienttien on hyvä muistaa, että sairastapauksessa ylioppilaskirjoituspäivänä terveydenhoitaja voi kirjoittaa sairaudesta todistuksen eikä abiturientin näin ollen tarvitse lähteä välttämättä terveyskeskukseen.
  • Koulupsykologi Essi Korvelan lisäksi opiskelijoita ottaa vastaan kevään 2019 aikana lukiolla myös harjoittelija Veli-Matti Perttula. Vastaanottotiloina käytetään kuraattorin  ja terveydenhoitajan huoneita sekä etäluokkaa 147. Terveydenhoitajan huoneen äänieristys on puutteellinen ja sen kuntoonlaittamista edistetään.
  • Kuraattorin ja terveydenhoitajan toiveena on, että huolen herätessä opiskelijasta esim. poissaolojen vuoksi tilanteeseen tartuttaisiin varhaisessa vaiheessa ja opiskelija ohjattaisin terveydenhoitajalle, kuraattorille tai psykologille. Opettajien ja ryhmänohjaajien vastuut poissaolojen seuraamisessa päätettiin kerrata opettajainkokouksessa.
  • Tulevia tapahtumia: koko koulua koskettavat sählyottelut ovat lukiolla 23.1.2019
  • Seuraava kokous pidetään 21.3.2019 klo 14.15.