Muistio 16.11.2017

Muistio 16.11.2017

Nivalan lukion yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän tapaaminen 16.11.2017

Paikalla: Juha Maijala (pj, muistion laatija), Petri Juujärvi, Kaija Jämbäck, Heini Alpua ja Heidi Karvosenoja

  • Keskusteltiin kouluterveyskyselyn tuloksista; erityisesti tuloksissa kiinnittää huomiota opiskelijoiden kokemat vaikeudet koulunkäyntiin liittyvissä asioissa aikaisempien vuosien tutkimuksiin verrattuna (esim. vaikeudet kirjoittamisessa, lukemista vaativissa tehtävissä, kokeisiin valmistautumisessa, läksyjen tekemisessä). Opiskelijat mielestä luokka- ja oppilaitosyhteistyö on hyvällä mallilla, eivätkä he koe joutuneensa kiusatuiksi. Kiinteistön kylmyys on koettu ongelmaksi. Psykologi Petri Juujärvi avaa illalla pidettävässä lukion vanhempainillassa kyselyn tuloksia huoltajille. Samoin sovittiin, että hän antaa lukion opettajille palautteen kyselyn tuloksista tiistaina 9.1.2018 klo 14.15 – 16 Skype-yhteyden välityksellä, jotta asiaa voidaan käsitellä myös seuraavalla ryhmänohjaajan tunnilla.
  • Lukiolla pidettiin terveydellisten olojen selvitys 31.10.2017 ppky Kallion edustajan toimesta, mukana tarkastuksessa olivat myös edustajat kiinteistöhuollosta, työsuojelusta ja koululta. Keskusteltiin tarkastuksessa esiin nousseista asioista (mm. ilmastointi, lämpötila).
  • Käytiin läpi lukiolle valmistunut kriisisuunnitelma. Koulun kriisiryhmän muodostaa opiskelijahuoltoryhmä vararehtorilla täydennettynä.

 Seuraava kokous sovittiin pidettävän pe 26.1.2018 klo 8.00.