Vapaaehtoistoiminta lukio-opinnoissa

Vapaaehtoistoiminnan kurssi (TO4)

Kurssin kesto on 38 tuntia (1 tunti info ja vapaaehtoistyön ja -toimijoiden esittelyä + 32 tuntia vapaaehtoistyötä + toiminnasta raportointi itsenäisesti ja yhdessä 5 tuntia)

Vapaaehtoistyötä voi tehdä (sitoutuneesti ja kertaluontoisesti)

--------------------------------------------------------------------

Suoritusten kokoaminen

  • vihko, johon suoritukset kootaan
  • päivämäärä ja aika + kuittaus yhteyshenkilöltä + omat kommentit
  • suoritukset kootaan lukuvuoden 2018-2019 aikana
  • suorituksiksi hyväksytään tehtävät, joista tekijä ei saa vastineeksi rahallista korvausta

----------------------------------------------------------------------

Lukion vakuutus on voimassa vapaaehtoistoiminnan kurssin aikana.