Te3.1 (2020-2021)

Keskustelupalsta

Täällä voi esittää kysymyksiä, kommentteja ja olla muutenkin yhteydessä opettajaan! Kysykää rohkeasti!

Tutkimussuunnitelmat

Palauttakaa tutkimussunnitelmanne tähän!
  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

TE3 Kurssityöt

Palauttakaa tutkimuksenne tänne, mieluiten koepäivään mennessä!
  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Korvaavat tehtävät

()
1. Täytä seuraava taulukko erilaisten tutkimustapojen vahvuuksista ja heikkouksista. (kpl ??)

 

Vahvuudet

Heikkoudet

Kuvaileva tutkimus

 

 

Laadullinen tutkimus

 

 

Pitkittäistutkimus

 

 

Retroperspektiivinen tutkimus

 

 

Korrelatiivinen tutkimus

 

 

Kokeellinen tutkimus

 

 


()
2. Täytä seuraava taulukko tutkimusta potentiaalisesti sekoittavista tekijöistä.

 

Mikä voi vääristää tulosta?

Miten vaikutusta voidaan estää?

Tutkimusaihe

 

 

Tutkittavat henkilöt

 

 

Tutkimusmenetelmät

 

 

Tutkijan ominaisuudet

 

 

Kyselylomake

 

 


()
3. Pohdi, mitä merkityksiä terveyttä koskevilla tutkimuksilla on ns. tavallisille kansalaisille?

()
4. Laadi aikajana terveyden ja sairaiden hoidon historiasta aina esihistoriasta nykypäivään. Merkitse aikajanaan tärkeimmät aikakaudet ja niihin merkittävimmät trendit, edistysaskeleet ja tauteja selittävät teoriat. Selitä sitten aikajanan alle lyhyesti jokainen kirjaamasi termi ja sen merkitys terveyden ja sairaiden hoidon historiassa. (kpl 3-4)

()
5. Kuvaile lyhyesti suomalaisen terveydenhuollon historian pääpiireet. Voit laatia aiheesta esim. ajatuskartan! (kpl 5)

()
6. Mikä merkitys Arvo Ylpöllä on ollut suomalaiselle (ja kansainväliselle) terveydenhuoltojärjestelmälle? (tieto etsittävä netistä ja muista lähteistä)

()
7. Kuvaile suomalaisten sairastamia tartuntatauteja, tarttumattomia pitkäaikaissairauksia sekä suomalaisten välisiä terveyseroja. (kpl 6)

()
8. Määrittele seuraavat terveydenmittarit. Mainitse ainakin mitä termi tarkoittaa, mistä mittari muodostuu, mitä se kertoo ja mitä se EI kerro. (kpl 5)
a) HDI
b) BKT
c) Absoluuttinen köyhyys
d) Suhteellinen köyhyys

()
9. Kuvaile lyhyesti tärkeimpiä globaaleja terveystrendejä. (kpl 7)

()
10. Määritä seuraavat käsitteet lyhyesti. (kpl 8)
a) Etiikka
b) Moraali
c) Arvot
d) Hyve-etiikka
e) Hyötyetiikka
f) Velvollisuusetiikka
g) Oikeusperusteinen etiikka

()
11. Selitä lyhyesti mitä seuraavat terveydenhuollon eettiset periaatteet tarkoittavat. (kpl 8)
a) Elämän kunnioittaminen
b) Ihmisarvon kunnioittaminen
c) Itsemääräämisoikeus
d) Hoitamisen periaate
e) Oikeudenmukaisuus
f) Hyödyn maksimointi

()
12. Valitse yksi seuraavista eettisistä dilemmoista ja pohdiskele sitä hyödyntäen 4. ja 5. tehtävien käsitteitä ja periaatteita. (kpl 8)
a) Aborttien tulee olla helposti saatavilla
b) Suomessa pitäisi ottaa käyttöön eutanasia
c) Nuori voidaan ottaa pakkohoitoon anoreksian takia
d) Rokotteet eivät ole pakollisia
e) Maksasiirrännäistä ei anneta parantumattomalle alkoholistille

Rästipalautukset

Palauttakaa tehtävät tänne jos missasitte varsinaisen palautuspäivän. Selitykset wilmaviestinä Tuomolle!
  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä